Interim directie

Structurele meerwaarde

Melior Interim is een interim bureau dat sinds 1999 actief is binnen het Primair Onderwijs. Eerst als WVS Onderwijs, vanaf maart 2024 verder onder de naam Melior Interim. Vanuit onze passie voor het onderwijs, willen onze interim-directeuren van structurele meerwaarde zijn, voor het primaire proces in de scholen of op het bestuurskantoor.

Succesfactor

Een goede school word je door een professionele samenwerking van alle medewerkers in het team. De wijze waarop een schooldirecteur hier leiding aan geeft is een belangrijke (succes)factor. Door onze brede expertise en ervaring als leidinggevenden in het onderwijs kunnen wij onze interim-directeuren goed matchen aan de schoolontwikkeling.

Ook een belangrijke succesfactor is de borging van een veranderproces. Daarvoor hebben wij als interim directie structureel contact met de medewerkers door observaties en (voortgangs-) gesprekken; vanuit de verbinding resultaatgericht werken. Onze interim-directeuren willen geen status quo creëren, maar het begin van een nieuwe fase zijn.

Focus

Melior Interim heeft evenwichtige resultaatgerichte leidinggevenden, die als interim directie focus aanbrengt en de medewerkers op een juiste wijze positioneren in de organisatie (medeverantwoordelijkheid geven, maar ook verantwoording vragen).

Samen

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen werken wij met opdrachtbegeleiders. Deze opdrachtbegeleiders zijn voor onze interim-directeuren beschikbaar als sparringpartner, maar zorgen ook voor de monitoring van de uitvoering van de opdracht. Een regelmatig contact met de opdrachtgever hierover, behoort tot de taken van de opdrachtbegeleider. Wat ons uniek maakt is het werken met vaste medewerkers. Regelmatig hebben wij bijeenkomsten om expertise, ervaring en vraagstukken uit het veld uit te wisselen. Dit is van een structurele meerwaarde voor onze opdrachtgevers.