Kernwaarden

Samen op een verrassende manier blijvend impact hebben op het onderwijs voor het kind

Dit is wat wij realiseren met onze inzet als interim-directeur op de scholen. Doorslaggevend is het belang van het kind, dat op ‘onze’ school onderwijs krijgt. Melior Interim heeft hiervoor een zestal kernwaarden geformuleerd.


Samenwerken
Hierbij gaat het om de gezamenlijke inzet om een bepaald doel te bereiken. Dit hoeft zich niet te beperken tot twee personen, maar gebeurt ook in een groep of zelfs tussen meerdere groepen. Zowel binnen WVS, als in onze opdrachten, behoort dit tot onze basishouding. Hierdoor wordt alle aanwezige expertise benut voor een structurele meerwaarde voor zowel de medewerker als de organisatie.

Lef
Zoek je naar de betekenis van dit woord dan vind je durf, branie en moed. Voeg hier de betekenis ‘hart’ vanuit de afkomst (Jiddisch) aan toe en het woord heeft een positieve lading. Als je vanuit het hart stappen zet en besluiten neemt, dan doe je dat in het belang van de ander en/of het geheel.

Integriteit
Integriteit is een persoonlijke- of karaktereigenschap van iemand. Diegene houdt vast aan zijn/haar normen en waarden, ook als deze van buitenaf onder druk staan. Waarden en begrippen als eerlijk, betrouwbaar en oprecht worden doorgaans aan een integer persoon gekoppeld.
Wij zien integriteit als een positieve en waardevolle eigenschap waarmee wij in onze opdrachten een veilige werkomgeving realiseren. Een cruciale voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van een professionele organisatie.

Vertrouwen
Vertrouwen betekent dat je ergens op rekent of vanuit gaat, zonder dat je daar een vast bewijs of vaste garantie voor hebt. Vertrouwen kan betrekking hebben op andere mensen, maar ook op jezelf. Je vertrouwt erop dat de ander zich aan de afspraken houdt of jou steunt, maar ook dat je zelf bijvoorbeeld een prestatie goed kunt volbrengen en dat je er mag zijn. Bij WVS vinden we beide aspecten van doorslaggevende waarde. Daarom is onze basishouding die van vertrouwen geven, gekoppeld aan de verwachting ook vertrouwen te ontvangen. Dit is niet passief, maar vraagt om bewust stimulerend gedrag.

Ontwikkeling
In het onderwijs spreken we bij ontwikkeling over een veranderingsproces waarbij de combinatie van groei, rijping en leren leidt tot een verhoging van het functioneringsniveau. Dit is toepasbaar op de leerling en de medewerkers, maar ook op de organisatie als geheel. In onze opdrachten beginnen we – op bovengenoemde niveaus – steeds met de vragen: Waar staan we? Waar zijn we naar op weg? De antwoorden op deze vragen zijn leidend voor onze inzet gericht op de schoolontwikkeling.
Overigens zijn we als WVS door evaluaties, gesprekken en markt-onderzoeken ook steeds bezig te reflecteren op onze eigen ontwikkeling en de daarvoor gewenste (scholings-)activiteiten.

Passie en bezieling
Twee woorden die enerzijds het sterke gevoel aangeven waarmee iemand zelf vervuld is en anderzijds het ingeven van een motivering ergens voor aan een ander. Ook omschrijvingen als ‘vol vuur’ en ‘sterk geïnspireerd’ zijn van toepassing. Wij willen graag zo gekend worden!

Aan deze kernwaarden zijn onze interim-directeuren te herkennen en zijn hierop ook aanspreekbaar. Daarnaast dragen wij dit ook uit in onze opdrachten en stimuleren wij de ander om ook op deze manier in hun werk te staan.