Missie en kernwaarden

Missie

Onze mission statement: Blijvend Beter Onderwijs

Wij zorgen voor een (tijdelijke) versterking van management en leiderschap, op een basisschool of bij een onderwijsbestuur, met als doel het onderwijs (duurzaam) te verbeteren. Dat doen we vanuit  de kernwaarden: vertrouwen, passie, samenwerking en ontwikkeling.

Kernwaarden

Vertrouwen

 • We komen onze afspraken na. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
 • We zijn altijd aanspreekbaar. Voor, tijdens en na een opdracht.
 • We staan voor een persoonlijke en duurzame relatie met onze opdrachtgevers.
 • Wij zijn betrouwbare en deskundige professionals, die het onderwijs van binnenuit kennen.

Passie

 • We hebben een warm, kloppend hart voor goed onderwijs.
 • We zorgen dat er weer energie, enthousiasme en trots ontstaat.
 • Wij doen ons werk met veel kennis en kunde, plezier en frisse denkkracht.
 • Vanuit onze passie voor leren en ontwikkelen gaan we samen op zoek naar hoe we  de onderwijsprofessional, het team en de schoolorganisatie kunnen versterken.

Samenwerking

 • Wij zorgen voor verbinding tussen medewerkers in het team, de leiding en de medewerkers en tussen visie, doelen en activiteiten.
 • Wij brengen mensen samen en brengen daarmee vooruitgang.
 • Wij tonen, vanuit persoonlijk leiderschap, moed en lef om te doen wat nodig is in steeds unieke opdrachten.
 • We stemmen de hulpvraag steeds af met de opdrachtgever.

Ontwikkeling

 • We zorgen er voor dat het in de schoolpraktijk beter gaat werken en blijft werken.
 • Wij zetten onze werkzaamheden om in doelen en zorgen dat we de (afgesproken) resultaten behalen.
 • Wij geloven in de kracht van de onderwijsprofessional. Groei en ontwikkeling staan hierin centraal.
 • We zijn deskundig, waarbij er een goede match is tussen de expertise van de interim professional en de opdracht.