Kwartiermaker: vriend of vijand? Een metafoor..

“We vragen je voor een opdracht als kwartiermaker.” Dit is van oorsprong een militaire term voor troepen die vooruit worden gestuurd om voorbereidingen te treffen, voordat de rest van de militairen bezit neemt van het kamp. Deels lijkt dit op een reguliere interim-opdracht. Bij die opdrachten zorgen we ervoor, dat een ander na ons vertrek de leiding kan overnemen. In dit geval is de klank van het woord kwartiermaker onheilspellender.

Troepen die vooruit worden gestuurd? Hoe vijandig is de omgeving van dat gebied? Het woord kwartiermaker roept ook iets anders op. Alsof je voor belangrijke taken staat. Je moet het terrein benaderen, onderzoeken, veilig stellen, schoonvegen, inrichten en dat alles precies op tijd. Gelukkig is de militaire precisie ook niet meer wat het geweest is en krijg ik meer tijd dan vooraf in de opdracht is afgesproken.

Zuinig zijn op de manschappen

Het benaderen van het terrein is niet moeilijk en tijgersluipgang is niet nodig. Een aantal jaren geleden ben ik in deze omgeving als clusterdirecteur aan het werk geweest. Bovendien ben ik er nu interim-directeur. Dus direct starten met het onderzoek. Dan blijkt dat er een dikke laag onkruid groeit over het oorspronkelijke plan. Als ik dat plan er nog eens bij pak, is het logisch dat het onkruid de boventoon voert. Er wordt in het veld over details gesproken, maar de hoofdwegen zijn stoffig en de tenten staan in kampen. Naast twee grotere kampen staat er nog een tent van het Rode Kruis. Een post met professionals die op veel plaatsen in het kamp onderzoekswerk verrichten en hulp bieden. De volgende stap is veiligstellen. Dat valt mee, want de omgeving is bijzonder vriendelijk en reageert positief op mijn aanwezigheid. Schoonvegen dan maar? Het ontbreekt de aanwezige beroepskrachten echter niet aan talent. Dus zuinig zijn op de manschappen! De aanwezige leiding in het kampement onderschrijft de visie, maar de vertaling zorgt voor veel discussie. Daarom is het niet gelukt om een eenheid te maken van de verschillende bataljons. De individuele veiligheid wordt niet als optimaal ervaren. Daar ligt de start van mijn werk: zorgen dat de wegen in het kamp herkenbare routes worden en dat de functionaliteit van het kamp sterker wordt, zodat het onkruid verdwijnt. Bij Melior Interim zeggen we dan: de schouders eronder en gewoon zorgen dat het beter gaat werken.

We zijn nu maanden verder en er is veel veranderd. De sfeer in het kamp is goed. De mensen zijn bereid zich volledig in te zetten voor een gemeenschappelijk doel. Er worden plannen gemaakt om het werk te verbeteren voor de doelgroep en voor de omgeving. De kwartiermaker heeft intussen interessante ervaringen opgedaan die niet overeenkomen met andere opdrachten. In hoofdzaak komt dat door de hoeveelheid partijen die allemaal uiteenlopende belangen hebben bij het heden en de toekomst. In het kamp tot ver daarbuiten en zelfs helemaal tot aan de legerleiding in Den Haag. Als kwartiermaker ben je een verbindingsofficier, waarbij het belangrijk is om de kansen te zien en te benutten. Je positie is dynamisch. Soms pak je de rol van leidinggevende, maar even later zit je in een ingewikkelde onderhandelingspositie. Je zet een duidelijke koers uit voor de troepen door herkenbaar te zijn in je werk. Je bent niet de enige leidinggevende en eindverantwoordelijke op de werkvloer, maar wel eindverantwoordelijk voor de succesformule die het beoogde proces goed op gang brengt. In die werkomgeving ligt je rol en met dit inzicht benut je de kansen. Zo krijgt de inrichting vorm en perspectief. Zodra de nieuwe commandant is benoemd, kan de kwartiermaker zijn plunjezak inpakken en het kamp verlaten.

Gejo Griffioen