Brenda Dik

Interim-directeur

bdik@meliorinterim.nl
06-18592619

Specialismen:

  • Accurate, scherpe analyse van de schoolorganisatie
  • Multiculturele school
  • Planmatig werken
  • Professionaliseren van de schoolorganisatie
  • Toekomstgericht onderwijs (inclusief ICT)

Ik ben een energieke schoolleider (RDO) die goed kan analyseren binnen de verschillende domeinen in een school. Ik start met luisteren naar bestuurder, teamleden, leerlingen, ouders en andere betrokkenen en zoek naar patronen en structuren in communicatie, onderwijs- en schoolorganisatie. Dit breng ik in beeld bij team en opdrachtgever en kies samen met hen prioriteiten binnen de schoolontwikkeling. 

Ik vind het belangrijk dat hierbij steeds het belang van het kind voorop staat en dat een team vanuit veiligheid en verbinding werkt binnen een gezamenlijke missie en visie.

Ik ben een leider die richting geeft waar nodig door middel van heldere communicatie en afspraken, besluitvaardigheid en het geven van duidelijke feedback.
Ik geef teamleden ruimte voor eigen initiatieven, eigen verantwoordelijkheid en vind het belangrijk dat teamleden hun talenten en eigenaarschap ontwikkelen. Ik organiseer ruggensteun voor een team waar dat nodig is en verbind teamleden aan elkaar zodat ze elkaar versterken.

Ik heb een passie voor toekomstgericht onderwijs, nieuwe organisatievormen en het werken binnen een integraal kindcentrum.