Gejo Griffioen

Interim-directeur

ggriffioen@meliorinterim.nl
06-1226 1782

Een harde werker van de start tot het afronden van de opdracht. Gedreven in het zoeken naar verbetering. Ik ben zichtbaar als leidinggevende en benaderbaar als mens. Medewerkers geven aan mij terug, dat ze zich in korte tijd gezien en gehoord weten en dat de leiding stevig in handen is. Ik combineer daarbij zakelijkheid met een vleugje humor. Met oog voor de kwaliteiten van het individu en het team. Op zoek naar waar we samen weer trots op kunnen zijn.

Een basisschool is niets meer en niets minder dan een organisatie met een duidelijk doel. Om dat doel te behalen, moet de organisatie een professioneel karakter hebben. Dat houdt bijvoorbeeld in dat er effectief omgegaan wordt met tijd en geld. Elke werknemer is een belangrijk onderdeel van het interne proces om de doelen te halen, om te verbeteren en misschien wel om de beste te worden. Dat maak ik duidelijk op basisscholen waar ik met een opdracht bezig ben. Als iedereen begrijpt wat van hem of haar wordt verwacht en als elke werknemer het beste van zichzelf wil geven, kan de organisatie hoge prestaties leveren. Ik zet mijn kennis en ervaring in om dat stap voor stap duidelijk te maken.

Specialisaties
1. Hoog opgeleide ouders
Bij een groot aantal opdrachten heb ik te maken gehad met ouders, die vanuit hun eigen loopbaan, ontwikkeling en perspectief hoge verwachtingen hebben van hun kind. De verwachtingen van deze ouders zorgen voor een relatie met de school die gespannen kan zijn tot soms onwerkbaar. Door mijn grote ervaring en communicatieve vaardigheden weet ik de brug te bouwen om verstoorde relaties te normaliseren. De driehoek leerkracht, kind en ouder wordt werkbaar en verhoudingen respectvol.

2. Bouwzaken: verbouw en nieuwbouw
Mocht u te maken krijgen met nieuwbouw of met een verbouwing op een van uw scholen, dan ben ik de ideale partner om dit project te begeleiden. Met mijn expertise in onderwijs en bouwzaken dien ik de belangen van de school door wensen om te zetten in mogelijkheden en door risico’s en kansen te benoemen in het gehele traject. Daarbij ben ik goed op de hoogte van de taal van de aannemer en van bouwtechnische zaken. Ik ontlast zo de directeur van de school, die de handen vol heeft aan belangrijke schoolzaken en -ontwikkelingen.