Marga Böhmers

Interim-directeur

mbohmers@meliorinterim.nl
06-1221 1741

Specialismen:

  • Crisis management
  • Multiculturele school
  • Onderwijskundige vraagstukken
  • Professionaliseren van de schoolorganisatie
  • Teamcoaching
  • Zwakke school

Profiel
Een enthousiaste, verbindende en gedreven schoolleider, interim directeur in het onderwijs.
Ik karakteriseer mijzelf als een open en eerlijke schoolleider met vertrouwen in leerlingen en leerkrachten. Ik ben een verbinder en goed in staat om andere mensen in hun kracht te zetten. Denken in oplossingen en een positieve instelling zijn mij eigen. Ik werk gestructureerd en doelgericht. Menselijkheid is in evenwicht met professionaliteit.

Drijfveren
Mijn gedrevenheid komt voort uit het feit dat ik het beste onderwijs aan kinderen wil geven. Kinderen zijn en hebben de toekomst en zij hebben recht op het best mogelijke onderwijs.

Voor mij staan twee vragen centraal:
Doen we de goede dingen?
Doen we de goede dingen goed?

In een school geef je nooit als eenling antwoord op deze vragen. Leidinggeven aan de processen die hierop een antwoord zijn, vind ik een van de leukste kanten van mijn werk. Ik vind het belangrijk om het doel helder te hebben en vervolgens de (nieuwe) weg er naar toe samen met een team te vinden door gebruik te maken van de expertise en mogelijkheden binnen, maar ook van buiten de school.

Binnen een team zijn er altijd verschillen te zien tussen mensen. Ik word er blij van als ik de kwaliteiten van mensen zo optimaal mogelijk kan inzetten en zij zich daardoor nog meer gewaardeerd voelen. Tevens vind ik het heel belangrijk de medewerkers te faciliteren, zodat zij ook volledig de verantwoording kunnen nemen voor het goed uitvoeren van hun taken en opdrachten.

De huidige digitale mogelijkheden maken het extra interessant om werkzaam te zijn in het onderwijs. Natuurlijk ligt er de uitdaging om niet te verdwalen in alle mogelijkheden, om goede keuzes te maken. Wat gaan we gebruiken. Hoe gaan we de middelen inzetten. En vooral: wat is ons doel! De ontwikkelingen binnen de ICT gaan enorm snel en we hebben bijna constant het gevoel achter de feiten aan te lopen. Juist daarom vind ik het de kunst om jezelf steeds te blijven afvragen:

Doen we de goede dingen?
Doen we de goede dingen goed?

Lees hier een praktijkverhaal van mij:
Anders organiseren… Waarom..? Wat..? Hoe..?
Hard werken aan schoolontwikkeling en toch geen stijgende resultaten