Richard Joosse

Interim-directeur
Opdrachtbegeleider

rjoosse@meliorinterim.nl
06-1313 7970

Specialismen:

  • Crisis management
  • Kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur
  • Nieuwbouw- en renovatieprojecten
  • Onderwijskundige vraagstukken
  • Professionaliseren van de schoolorganisatie
  • Teamcoaching
  • Toekomstgericht onderwijs (inclusief ICT)
  • Zwakke school

Ik ben een gedreven en toegewijde interim-directeur bij Melior Interim, met passie en liefde voor het onderwijs.

Vanuit een rustige en stabiele persoonlijkheid werk ik samen met het managementteam en het team van de school gestructureerd en doelgericht aan een duurzame schoolontwikkeling. Ook begeleid ik startende directeuren, of ondersteun ik directeuren die door omstandigheden een extra paar handen goed kunnen gebruiken. Tijdens mijn opdrachten lever ik ook mijn bijdrage aan een bestuurskantoor, wanneer de bestuurder of een medewerker van het bestuurskantoor dit graag wil.

Als interim-directeur analyseer ik situaties snel en kan hoofd- en bijzaken scheiden, oftewel prioriteiten aanbrengen en grenzen stellen. Dit heeft tot gevolg dat medewerkers, ouders en leerlingen snel duidelijkheid ervaren in hun eigen leer- en werkomgeving.

Mijn insteek voor de gesprekken zijn de mogelijkheden en kracht van een medewerker te versterken. In mijn leidinggeven ben ik transparant. Zo weet iedereen hoe ik werk en wat ik verwacht. Mijn opgedane ervaring in de diverse scholen en mijn ‘blik van buiten’ zijn voor de opdrachtgever en de school helpend om de volgende stap te kunnen zetten in de al bestaande ontwikkelingen.

Mijn persoonlijke drijfveer om in het onderwijs te werken is dat leerlingen uitdagend, boeiend en eigentijds onderwijs krijgen. Ik word enthousiast als ik scholen kan helpen te focussen op haalbare doelen.

In mijn opdrachten zie ik het als een meerwaarde om vanuit de bestaande kwaliteiten en expertise teamleden mee te laten denken in de ontwikkeling van de school. Ik geloof in de kracht van een schoolteam! Ook de gesprekken met de leerlingen zijn waardevol. Ze weten vaak te benoemen wat goed gaat en wat beter kan. En natuurlijk zijn ook de ouders belangrijk, want het is immers hun kind die ze dagelijks aan de school toevertrouwen!

Als het probleem van een zwakke school, een moeizame schoolorganisatie of de moeizame communicatie c.q. samenwerking in een team voorbij is en de leerlingen en medewerkers met plezier naar school gaan, dan heb ik mijn doel bereikt. Maar soms is het ook gewoon nodig om op een goedlopende school de tijdelijke directeursvacature op te vullen. Ook dat doe ik met veel plezier en passie!

Het is mijn doel om goed onderwijs te borgen en waar nodig te zorgen voor blijvend beter onderwijs.

Lees hier praktijkverhalen van mij:
Hoe ik rust creëerde op school