Sjaak Verbree

Interim-directeur
Interim-bestuurder

sverbree@meliorinterim.nl
06 - 2128 1111

Specialismen:

  • Crisis management
  • HRM
  • Zwakke school

Ik ben een stabiele persoonlijkheid, met hart voor onderwijs en kinderen. Ik heb van nature een zakelijke aanpak, maak gemakkelijk contact en ben zelfverzekerd in mijn werk. Ik werk vanuit duidelijkheid, structuur en doelen aan de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs.

Ik werk voor verschillende opdrachtgevers in Primair Onderwijs en kan veel kennis en ervaring kwijt, zowel op schoolniveau als ook bovenschools niveau. Dit ten dienste van het primaire proces, want het zijn de kinderen waarvoor ik mij (indirect) in zet! Mijn werk bestaat uit een afwisseling tussen werkzaamheden als: : interim directeur, interim bestuurder, (bovenschools) beleidsadviseur, op het gebied van HRM en onderwijskwaliteit.

Ik ben breed inzetbaar in het Primair Onderwijs en heb mij gespecialiseerd in: interim management, personeel & organisatie / HRM en kwaliteitszorg. Ik ben geregistreerd in het schoolleidersregister.

Ik word enthousiast als ik aan de slag kan met het analyseren van een complexe situatie en problemen op een goede manier kan oplossen. Het resultaat, maar ook het proces vind ik belangrijk. Mijn doel is om de school of organisatie beter achter te laten.

Ik geniet van de afwisseling tussen de verschillende werkzaamheden, in een steeds wisselende context. Mijn doel is om de school / situatie beter achter te laten dan bij aanvang van de opdracht. Dit in nauwe samenwerking met de direct betrokkenen. Ik communiceer duidelijk, ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg.

In mijn werk heb ik veel kennis en ervaring op kunnen doen en ik vind het fijn om dit te delen, zodat anderen er verder mee kunnen en hun werk in het onderwijs beter kunnen uitvoeren. Dit op persoons-, school- en organisatieniveau.

‘Gewoon zorgen dat het beter werkt’ is de missie van Melior Interim. Ik onderschrijf dit van harte!

Lees hier een praktijkverhaal van mij:
Mijn doel is de situatie beter achterlaten dan ik hem aantrof