Werkwijze

Onmiddellijk in actie

Wij weten het: als u belt of mailt is de nood aan de man. Daar is onze werkwijze vanaf het allereerste begin op afgestemd. Daarom spreken we de casus meteen telefonisch door of maken we voor diezelfde dag (uiterlijk de volgende dag) een afspraak. Onmiddellijk na afloop van dit gesprek start ons matchingsproces, zodat wij u zo snel mogelijk van één of meerdere kandidaten kunnen voorzien.

Ons streven: deze week de vraag, volgende week onze collega in uw school!

Het is wel eens gebeurd dat ik om 22.00 uur gebeld werd en we de volgende dag met een interimmer om tafel zaten.

Ben Hofsink, teamleider

Planmatige, transparante aanpak

Onze werkwijze is planmatig en transparant. Onze interim directeuren maken na 4 – 6 weken een plan van aanpak, op basis van een analyse. Wij bespreken de beginsituatie, de voortgang en het eindresultaat. Zo zorgen wij voor een heldere dienstverlening met meetbaar effect. Tijdens de interim periode voeren wij één of eerdere voortgangsgesprekken. Zo kunnen wij samen met u voortdurend monitoren of het eindresultaat realistisch en haalbaar is. Aan het eind van onze inzet ronden wij de opdracht af met een plan van overdracht.

Betrokkenheid

Wij willen van wezenlijke meerwaarde zijn. Daarom gaat onze dienstverlening verder dan het uitsluitend ‘oppakken’ van een meegegeven opdracht. Wij onderzoeken of er onderliggende, wellicht nog, onbekende knelpunten zijn en nemen deze – waar mogelijk – mee in ons plan van aanpak.

Voor ons plan van aanpak zijn gesprekken met de leerkrachten en het brengen van klassenbezoeken van groot belang. In de uitvoering van ons plan werken wij systematisch aan een professionele samenwerkingsrelatie met het team.

Na de intake met Melior Interim en de keuze voor de juiste kandidaat, is de opdrachtbegeleider van Melior Interim tijdens de gehele interim periode betrokken bij het traject. Hij of zij is zoveel mogelijk aanwezig bij het gesprek over het plan van aanpak, de voortgang en het plan van overdracht. Ook heeft de opdrachtbegeleider regelmatig contact met de interim directeur over de uitvoering van de opdracht.

We komen niet om tien uur binnen en gaan om twee uur weer weg. Het lijkt een klein dingetje, maar als we ons committeren aan een school, dan zijn we er ook echt.

Ben Hofsink, teamleider
Aanvraag

Aanvraag & matching

Op basis van de specifieke behoefte van de opdrachtgever, gaan wij op zoek naar de juiste match.

Kennismaken

Kennismaking

Gesprek tussen opdrachtgever en medewerker(s) WVS.

Aanpak

Plan van aanpak

De interim-directeur analyseert de beginsituatie en schrijft een plan van aanpak.

Voortgang

Voortgangsbewaking

Er wordt gekeken naar de voortgang in zowel het proces als resultaat d.m.v. een tussenanalyse. Dit wordt vastgelegd in een rapportage en besproken met de opdrachtgever.

Afronding

Afronding

De opdracht wordt afgesloten met een door de interim-directeur geschreven plan van overdracht. Hierin staat een resultatenoverzicht en vervolgadviezen.

Geslaagd

Geslaagde opdracht!

Als het goed is, heeft de school ons nu niet meer nodig. Waar nodig bieden we natuurlijk nog nazorg.